۱۳۹۲ بهمن ۳, پنجشنبه

- گرگ

گرگها همیشه زوزه نمیكشند..گاهی هم می گویند: دوستت دارم.. و زودتر از آنكه بفهمی بره ای، میدرند خاطراتت را و تو میمانی با تنی كه بوی گرگ گرفته.....!

پ.ن: مشغولیت به مشغله های روزانه و البته خالی کردن ذهن در فیس بوک ، چند ماهیست مجال نوشتن را گرفته - هرچند همان بهتر که کمتر ذهن شما را با افکار پریشان خودم خط خطی کنم!