۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۸, دوشنبه

- نکته

پشت یک ماشین نوشته بود:
                               هیچکس همراه نیست.
تنهای اول!

۳ نظر:

مژگان گفت...

چه درست نوشته بوده

چهارگاه گفت...

داروک کجایی؟

قاصدک گفت...

میگن ملا نصرالدین یک روز یک پوست هندونه رو سر یک چوب کرده بود و با هیجان زیادی تو هوا می چرخوند. در اثر این حرکت شلوار ملا اومد پایین. یکی رد شد گفت ملا شلوارتو بکش بالا. ملا گفت: کو وقت؟!
حالا حکایت کار منه. کو وقت؟!!!