۱۳۹۱ تیر ۲۶, دوشنبه

- خستگي

واقعن خسته شدم. ياد آن حكايت معروف افتادم كه :
حكيمي پادشاهي را گفت : اين همه لشكر كشي براي چيست؟
 گفت : تا ايالت فلان و فلان را بگيرم.
-: پس از آن؟
-: پادشاه كل كشور بشوم.
-: پس از آن؟
-: به سرزمين فلان و فلان بروم و آنجا راهم جزو پادشاهي خودم بكنم
-: و پس از آن؟
-: به چين و ماچين لشكر بكشم و آنجا را هم بگيرم.
-: و پس از آن؟
-: بزرگترين پادشاه جهان بشوم.
-: و از آن پس؟
-: با خيال راحت بر تخت بنشينم و باقي عمر به آرامش بگذرانم
-: خب همين حالا بنشين و زندگي كن!
توجيهات كارها و جون كندن هاي اين روزهاي من يه چيزي تو همين مايه ها هستش...

هیچ نظری موجود نیست: