۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

- حاصل سفر

یک شب آتش...

از پس دیوار خشتی

 با رویش دوباره ی جوانه چه می کنید...!
کار از محکم کاری عیب نمی کنه !

هیچ نظری موجود نیست: