۱۳۹۱ بهمن ۱۸, چهارشنبه

- کی می رسد؟

حالا دیگر خودم هم این سوال را زیاد می پرسم. روزی که نام اینجا را انتخاب کردم از حس زیبایی بود که این شعر به من داد اما امروز سوال همه این است.همه به دنبال داروَگ می گردیم و این سوال که : کی میرسد باران؟ کی میرسد باران؟ کی کومه ی تاریک من روشنی می گیرد؟ چه هنگام نشاطی به این تاریکی سر خواهد زد؟ قاصد روزان ابری ؛ داروگ ! کی میرسد باران؟

خشك آمد كشتگاه من
در جوار كشت همسايه.
گرچه می گويند: "می گريند روی ساحل نزديك
سوگواران در ميان سوگواران. "
قاصد روزان ابری، داروگ ! کی می رسد باران؟
 بر بساطی كه بساطی نيست
در درون كومه ی تاريك من  كه ذره ای با آن نشاطی نيست
و جدار دنده های نی به ديوار اتاقم  دارد از خشكيش می تركد
-چون دل ياران كه در هجران ياران-
قاصد روزان ابری ، داروگ ! کی می رسد باران؟
 نیما یوشیج

دهخدا  (  داروگ : قورباغه‌های درختی. خانواده‌ای از قورباغه‌ها هستند.قورباغه‌های درختی را در مازندران داروَگ  ( داروک) می‌گویند.دار به معنی درخت و وگ به معنی قورباغه است .)

هیچ نظری موجود نیست: