۱۳۸۹ دی ۱۲, یکشنبه

افسردگی خرکی

وقتی قرار باشد توی یک طویله خر  گیر افتاده باشی چه فرقی میکند که یک الاغی توی سنگال چلاق شود یا یک خری توی بورکینافاسو یا 10-15 تای شان زیر گوش خودمان , آن هم در یک روز توسط الاغی که خودش به اندازه یک طویله خراست! 
باید آنروزی که شیر ها را به بند کشیدند و استران را بر تخت نشاندند فکر امروزش را میکردند. عرعرهای مستانه شان و جفتک های بی عقلانه شان مثل امروزی را در پی داشت. وای بر آنانی که با جفتک , تاپاله هم انداختند. 
این کاسه لیسان که اینگونه مفتضح شدند , آن مفتخوران چه خواهند کشید.
افسوس بر جوانی ما و  افسوس بر آینده کودکانمان!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

این خرها و استرها که بر تختند،کلفتیه پوستشان به ضخامت پوسته ی زمین گفته زکی !و آن کاسه لیسان نشد کاسه لیس دیگر این مفتخور نشد مفتخوری دیگر تنها چیزیست که در این سر زمین وافر است .اره داداش