۱۳۹۱ فروردین ۲۷, یکشنبه

- دلیل رضایت


گویا دلیل رضایتمندی آقایان از دور جدید مذاکرات 1+5 همین پوشش سینه خانم اشتون است وگرنه  بعید است توافقات رضایتمند باشد. چرا که آنموقع که ایران برای توقف غنی سازی امتیاز هایی همچون سرویس های بیشتر از آژانس و سهم بیشتر در سیاستگذاری عراق و ورود به تجارت جهانی و... را گرفت که آقایان نتیجه مذاکرات را خفت بار می دانستند . اینبار که داریم نفت و امنیت و جزایر و کل آبروی منطقه ای وجهانی را می دهیم وتوقف را قبول می کنیم که قطعن مذاکرات نباید رضایتبخش باشد.یک جورایی مرحوم ایرج میرزا در این شعر معروف به این بی خردی ، خوب اشاره میکند:
در سر در کاروانسرایی                          تصویر زنی به گچ کشیدند
ارباب عمائم این خبر را                          از مُخبر صادقی شنیدند
گفتند که: ”واشریعتا, خلق                        روی زن بی حجاب دیدند“.
آسیمه سر از درون مسجد                        تا سر در آن سرا دویدند
ایمان و امان به سرعت برق                    می رفت, که مؤمنان رسیدند
این آب آورد, آن یکی خاک                      یک پیچه ز گل بر او بریدند
ناموس به باد رفته یی را                        با یک دو سه مشت گل خریدند
چون شرع نَبی از این خطر جَست            رفتند و به خانه آرمیدند
غفلت شده بود و خلق وحشی                   چون شیر درنده می جهیدند
بی پیچه زن گشاده رو را                       پاچین عفاف می دریدند
لبهای قشنگ خوشگلش را                      مانند نبات می مکیدند
بالجمله تمام مردم شهر                          در بحر گناه می تپیدند
درهای بهشت بسته می شد                     مردم همه می جهنمیدند
می گشت قیامت آشکارا                         یکباره به صور می دمیدند
طیر از وَکرات و وحش از حَجر              انجم ز سپهر می رمیدند
این است که پیش خالق و خلق                  طلاب علوم رو سفیدند
با این علما هنوز مردم                           از رونق مُلک ناامیدند

ـ وَکرات: جمع وَکره به معنی آشیانه پرنده
ـ حَجر: تپه. به کنایه محل زندگی حیوانات وحشی


پ.ن : با تشکر از ایرج میرزا (!) و سایت 1doost.com 

۲ نظر:

مهدیه گفت...

پرکار شدید
یا انرژیه اول ساله ؟

قاصدک گفت...

خودم فکر می کنم کم کار شدم و گند کار. نوشته هام هم از نظر کمیت مشکل داره هم کیفیت و من هم شرمنده دوستانی مثل شما که زحمت می کشید و به من سر میزنید