۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

- هیاهویی برای هیچ

عصر پنج شنبه ( امروز) برای خرید کتاب به نمایشگاه رفتم. هرچند به نسبت هر سال مبلغ بیشتری خرج شد و شاید چند تایی هم بیشتر خریدم ولی کل زمان بازدید از نمایشگاه حدود دو ساعت طول کشید! اول سالن کودکان و چندتا ناشر شناخته شده و بعد هم سالن ناشران عمومی و غرفه انتشارات امیرکبیر و نشر مرکز و والسلام.
این همه ناشران مزخرف و کتابهایی مزخرف تر از خودشان که تنها کلمه ای که با دیدنشان بر زبان می آمد افسوس بود از این خروار خروار کاغذی که صرف ( یا بهتر بگویم سرف!) این عناوین و موضوعات می شود و شلوغی و هیاهویی برای هیچ!

هیچ نظری موجود نیست: