۱۳۹۱ مهر ۱, شنبه

- شد خزان

پاییز آمد. با رنگهای زیبا ، با حس و حال عاشقانه ، با خنکای دوست داشتنی ، با خش خش برگهای خزان زده. آری ؛ پاییز آمد و حس غریبی در دلهای همه ایجاد کرد. 
اما برای من حس غریب تری هم دارد؛چرا که ده سال قبل - مثل دیشبی- پدر شدم.

هیچ نظری موجود نیست: