۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

- ماله کشی

شاید پیش خودتان گفته باشید پست قبلی بیش از بقیه پست ها بی سر و ته بود! حق دارید. این مطلب را نباید در وبلاگ می گذاشتم ولی خب عوضی اشتباه شد و گذاشتم و شما هم خواندید. حالا چاره ای نیست که کل داستان را برایتان بگویم :
یک گروه اینترنتی داریم از برو بچه های دانشگاه که ایمیل های روزانه ای برای اعضای گروه ارسال می شود.ایمیل ها عمدتا مطالب معمولی ست ولی گاه گداری هم مطالب چالش بر انگیزی ارسال میشود و بحث هایی در میگیرد و بعضن یک عنوان سی-چهل باری رد و بدل می شود.و داغترین عناوین هم معمولن عناوین اعتقادی یا دینی هستند. 
هفته گذشته ایمیلی تکراری در مورد اینکه شیطان رانده شده ، در بهشت چه غلطی می کرد که آدم و حوا رو گول بزند و بحث بالا گرفت وچند نفری مشارکت کردند و حقیر هم چند باری اظهار فضل کردم.تا اینکه دوستی ایمیل زد که دانستن یا ندانستن این سوال خیلی هم مهم نیست و اصلن چه فرقی می کند؟! راست می گفت ولی بحث را قیچی کرده بود و حالمان را گرفته بود.
پست قبلی یعنی شکار قورباغه در جواب آن دوست نوشته و به گروه ارسال شد. چرا سر از اینجا در آورد خودم هم نمیدانم.

هیچ نظری موجود نیست: