۱۳۹۱ آذر ۱۳, دوشنبه

- شاًن سکوت

در دو حالت انسان سکوت میکند : یا حرفی برای گفتن ندارد یا خیلی حرف دارد و...

پ.ن : خودم هم نمیدانم سکوت این روزهای من از کدام نوع است.

۲ نظر:

چهارگاه گفت...

به نظرم خیلی حرف برای نگفتن داری !!!

قاصدک گفت...

نه بابا. دیگه اینقدر با کلاس نیستم