۱۳۹۲ شهریور ۳۱, یکشنبه

- آب ِ رفته

ساعتا رو یک ساعت عقب کشیدند.
 امشب "یک ساعت" مفتی کاسب بودیم.
چه زود گذشت.
عمرمون هم ...

هیچ نظری موجود نیست: