۱۳۸۹ تیر ۲۷, یکشنبه

ترانه عامیانه

گفته بودي که دِلِت
                      -مثل ِ سطح ِ حوض ِ پُر ِ آب-
                                                          هميشه مي لرزه.
ولي من يادم مياد
که دلم يک روزايي
                    -وقتي با نگاه تو قاطي ميشد-
چَن روزي قهر مي کرد
جوابِ من رو نمي داد
وقتي هم زياد بهش گير مي دادم
                                          -با تاپ تاپش-
نشوني ِتو رو مي داد.
تا که يک روز ديدم
                         -به غير تو-
ميگه : هيچي نمي خواد
ميگه که تو را ميخواد.
                                   (1379)

هیچ نظری موجود نیست: