۱۳۸۹ مهر ۲۶, دوشنبه

غربزدگي يا واقع بيني!

صبح است و برنامه تقويم تاريخ زر زر مي كند:
- شونصد سال پيش در چنين روزي اديسون در گذشت. وي مخترع لامپ برق و دوهزارتا اختراع قد و نيم قد ديگر بوده است
- شصتاد سال قبل در چنين روزي حكيم ابوالحسن دارغوز آبادي در گذشت. از وي كتاب هاي زيادي از جمله "جامع المزخرفات" و "فوايد الكشك في ازدياد الپشم" به جاي مانده است.
-....
زنم در حالي كه تند تند لقمه توي حلق بچه مي چپانَد و به زورِ چاي شيرين لقمه بعدي را به خورد زبان بسته ميدهد زير لب مي گويد : دانشمندامون هم يه چيز به درد بخور از خودشون بجا نگذاشتند. برق بيشتر به درد مي خوره يا اين چرت و پرتا؟!

هیچ نظری موجود نیست: