۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

تعطيلات

مه غليظي جاده را پر كرده بود.تاريكي و پيچ و خم و باريكي جاده ‘ همه و همه جلو حركت راحت و سريع رو ميگرفتن. صداي قورباغه هايي كه لابلاي بوته ها و درختهاي كنار جاده آواز ميخوندن سكوت وهم انگيز شب مه آلود رو  آشفته مي كرد. پاييز شمال يعني سلطان فصلها...