۱۳۹۰ فروردین ۲۵, پنجشنبه

- Eye Contact

 به یاد بیاور آنروز سبز را
                                  - که -
در بازی ظریف دستهامان
- یک آن -
             نگاهمان
در هم آمیخت
                و دلهامان
- از درک آنچه
                   احساس
                             کرده
                                    بود -
لرزید.

                                                                          آذرماه 77


پ.ن: اینم از کارهای قدیمی نوشتم .چون این چند روزه حس نوشتن ندارم و از طرفی میخوام با ترک مقابله کنم

هیچ نظری موجود نیست: