۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه

- ادب از که آموختی از...

-: مامان اگه برام اون اسباب بازی بن تن (Ben10) رو نخری دهنتو سرویس می کنم!
-: خاک به سرم باز حرف بی تربیتی زدی؟ مگه نگفتم مودب باش؟ حالا که اینطوره الان میدم این آقای پلیس دستگیرت کنه... آقای پلیس!
-: بله خانم؟
-: پسرم حرف زشت میزنه. مگه شما بچه هایی که بی ادب باشن و فحش بدن دستگیر نمی کنین؟
-: البته که دستگیر می کنیم. چه معنی داره بچه به این سن حرف زشت بزنه ؟ از تو بزرگ تراش جرات نمی کنن حرف زشت بزنن.اونوقت تو یه الف بچه فحش میدی؟ یکبار دیگه ببینم فحش میدی  مادرتو می گام. مادر جنده ی کو...!
-: ............. !!!

(بر گرفته از سری خاطرات آقا شجاع - کاراکتر قدیمی که کمی بد دهن بود ولی ماجراهای جالبی داشت- رحمتوللا علیه ! )

هیچ نظری موجود نیست: