۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

عابله مرقون


اون :  سالي كه نكوست از بهارش پيداست.
من : تابستوني كه گنده از همون آبله مرغون اولش پيداست.

هیچ نظری موجود نیست: