۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

گرماگرم

نمي دانم گرما بيداد مي كند يا بازار بيدادگري گرم است.هرچه هست از تحمل انسان خارج است....
گناوه

هیچ نظری موجود نیست: