۱۳۹۰ آبان ۲۳, دوشنبه

- گُنده ...

بر سر آنم که گر زدست بر آید
دست بکاری زنم که غصه سر آید

۱ نظر:

زردالو گفت...

آی گفتی قاصدک جان